SES HASTALIKLARI

Şan Terapisi

Şarkı sesine yönelik olarak yapılan şan sesi terapisi, konuşma sesi için uygulanan ses terapisi ile benzer tedavi prensiplerini içerir. Şan sesi terapisinde temel olarak şarkı söylemede soruna yol açan faktörlere odaklanılır. Şarkı söyleme tekniği rehabilitif bir bakış açısı ile gözden geçirilir, bu sırada altta yatan ses telleri ve diğer gırtlak kaslarının yapısal veya fonksiyonel (kullanıma bağlı) problemleri gözönünde bulundurulur. 

Şan sesi terapisinin amaçı nedir?

Şan sesi terapisinde şan eğitim teknikleri kullanılmakla birlikte temel amaç, sesi güzelleştirmek, eğitmek DEĞİL, ses problemini tedavi ve rehabilite etmektir. Şarkı sesine ait problemi ortadan kaldırmak, şarkı sesinin kalitesini arttırmak, sese dayanıklılık ve sağlamlılık kazandırmak, şarkı sesi sağlığını korumak ve gelecekteki olası problemleri önlemek için şarkı söyleme tekniği üzerinde çalışılır. 

Şarkıcılar dışında oyuncu, öğretmen, çağrı merkezi çalışanları, imam-müezzin gibi “uzun süreli” ve “ağır bir ses yükü” altında çalışan profesyonel ses kullanıcılarında da şan sesi terapisinin tedavide ek rolü olabilir. Bu grup hastalarda konuşma sesi ile ilgili problemlerde ses terapisi tamamlandıktan sonra, sesin sağlamlılığını sürdürmek ve “ağır mesleki ses yüküne” dayanıklılığını arttırmak için şan sesi terapisi yararlı olacaktır.    

Şan sesi terapisi hangi müzik türünde söyleyen hastalara uygulanır?

Şan sesi terapisi farklı müzik türlerini (sanat müziği, arabesk, pop, halk müziği, opera, müzikal , rock gibi) icra eden tüm şarkıcılarda uygulanabilir. Terapide hedef, kişinin icra ettiği müzik türünde kendi STİLİNİ BOZMADAN sağlıklı bir sese kavuşması ve bu sesle şarkı söylemeyi sürdürmesidir. 

Şan sesi terapisinde ne tür egzersizler yapılır?

Şan sesi terapisinde kullanılan egzersizler ses eğitiminde kullanılan egzersizlerle ortaklıklar gösterir. Bunlar, nefes egzersizleri, postür çalışmaları, rezonans ses odaklama çalışmaları, dudak/dil trill çalışmaları, sestenuto (ton tutma), glissando (ses kaydırma), staccato (kesik kesik)- legato (bağlı) ve nüans çalışmaları, odaklama egzersizleri, anchor (ankor) çalışmaları, oktav genişletme egzersizleri gibi şan egzersizleridir. Kişinin ses sorununa göre kullanılan egzersizler ve egzersizlerin uygulama sırası değişmektedir. 

Şarkıcı/hasta bir sporcu gibi çalıştırılır, ses üretim mekanizmasını sağlıklı şekilde ve tam kapasite ile uygulaması hedeflenir. Terapi ile yanlış ses üretim alışkanlıkları düzeltilir ve hastalığın tekrar etmesi önlenmiş olur. Seanslarda hastaya bir takım ev egzersizleri ödev şeklinde verilir, hastanın verilen bu ev ödevlerini düzenli olarak  uygulaması gereklidir.

Şan sesi terapisini kimler uygulamaktadır?

Şan sesi terapisini uygulayan uzmanlar sıklıkla şan eğitmenleridir. Bu eğitmenler genellikle şan sesi eğitiminde belirli bir tecrübeye sahip olan, kendileri de icracı olan kişilerdir. Ancak her şan sesi eğitmeni/öğretmeni şan sesi terapisi UYGULAYAMAZ.

Şan terapisi yapan şan eğitmeninin gırtlak anatomisi, fonasyon fizyolojisi, ses problemleri tanı ve tedavisi konusunda detaylı bilgiye sahip olması elzemdir. Ses hastalıkları konusunda yetkinliği olan bir ses doktoru ile klinik gözlemlerde bulunmuş olmalı, hekimle yakın temas halinde çalışmalıdır. Ses hastalıkları ve şan sesi, zedelenmiş-hastalıklı sesleri rehabilite etmek konularında ek eğitimler almış olması gereklidir. 

Unutulmamalıdır ki  şan sesi terapisi bir tedavi ve rehabilitasyon yöntemidir, bu yüzden şan sesi terapisinin yetkinliğe sahip kişi tarafından hekimle klinik işbirliği yapabileceği bir ortamda gerçekleştirilmesi gereklidir.