SES HASTALIKLARI

Ses Teli Ameliyatı

Ses kısıklığı tedavisi için yapılan ses cerrahileri temel olarak iki türlüdür. Bunlardan ilki ağız içerisinden ses tellerine ulaşılarak yapılan ses cerrahisidir. Diğeri ise ses tellerine dokunmadan dışarıdan yani boyundan yapılan ameliyatlardır.

Ağız içerisinden yapılan ses teli ameliyatı doğrudan ses teli üzerinde gerçekleştirilen girişimlerdir. Bu ameliyatlara “Ses Teli Mikrocerrahisi”  denir. Burada özel bir ameliyat mikroskopu kullanılarak ses teli için özel olarak geliştirilmiş mikro-enstrümanlar ile ameliyat yapılır. Ses telindeki hastalıklı dokular tedavi edilirken ses telinin sağlam kısımları ise özenle korunur. Ses Teli Mikrocerrahisinde bazen lazer kullanılması gerekir. Ses teli tembelliği ve felçlerinin tedavisi için uygulanan Ses Teli Dolgu Cerrahileri de mikrocerrahi yöntem ile yapılır. 

İkinci tür ses cerrahisi ise ses tellerine dokunmadan boyundan yapılan ameliyatlardır. Bu ameliyatlara ise “Laringoplastik Cerrahi” denir. Laringoplastik cerrahide ses telinin dışında yer alan kıkırdaklara müdahalede bulunarak ses tellerinin pozisyonu, gevşekliği-gerginliği değiştirilir. Böylece varolan ses probleminin düzeltilmesi, gereğinde ses tonunun değiştirilmesi sağlanır. Ses teli felçlerinde ortaya çıkan ses kısıklığının tedavisinde Laringoplastik Cerrahi ile silikon ve GoreTex gibi biyomateryaller kullanılabilir. “Ses Estetiği” denilen sesin ton ve kalitesinin değiştirilmesinin amaçlandığı durumlar da Laringoplastik Cerrahi ile yapılır.