SES DEĞİŞTİRME - SES ESTETİĞİ

Ses Kalınlaştırma

Ses kalınlaştırma nedir?

Sesin yaş, cinsiyet, fiziksel görünüm, veya mesleki pozisyona uyumlu olacak şekilde daha kalın, tok bir sese dönüştürülmesidir. 

Ses kalınlaştırmaya kimler ihtiyaç duyar?

Sıklıkla “mutasyonel falsetto” denilen fonksiyonel bir bozukluğu bulunan kişiler ses kalınlaştırmaya ihtiyaç duyar. Mutasyonel falsetto erişkin veya ergenlik sonundaki erkek hastalarda görülen bir durumdur. Burada kişinin fiziksel görünümü ve gırtlağının yapısı tamamen normal erkek yapısındadır, ancak sesi adeta çocukluk çağında kalmış gibi incedir. Bu kişiler ses kalınlaştırma tedavisinden fayda görürler, burada uygulanan tedavi ses terapisidir. Genellikle uygulanan birkaç seans ses terapisiyle kişi sağlıklı, kulağa hoş gelen kalın sesine ulaşır. Çok sık olmamakla birlikte, bazen bu hastalarda ses terapisi ile sesde kalıcı kalınlaşma sağlanamaz, bu durumda ses kalınlaştırma ameliyatı yapılabilir.

Ses kalınlaştırmaya ihtiyaç duyan diğer bir hasta grubu ise daha kalın ve tok bir sese sahip olmak isteyen, çoğunlukla yönetici, CEO, politikacı gibi meslek gruplarındaki erkeklerdir. Bu kişilere ses kalınlaştırma ameliyatı ile otoriter, karizmatik bir ses sağlanabilir. Yönetici pozisyonundaki kişilerde ses kalınlığındaki artış ile yıllık kazançta artış olduğu ile ilgili bilimsel veriler bulunmaktadır. 

Ses tellerinde yarık (sulkus vokalis) bulunan hastalarda sesde oluşan sorunlardan biri sesin fazla ince olmasıdır. Bu, erkek hastalarda “feminen”, kadın hastalarda ise “çocuksu” ses olarak algılanır. Özellikle erkek hastalarda bu ince-feminen ses problem oluşturabilir. Sesi kalınlaştırma ameliyatı ile sulkus hastalarında ses perdesinin kalınlaştırılması mümkün olabilmektedir. 

Testosteron tedavisine ragmen sesi erkek sesi olarak algılanmayan transerkeklerde de ses kalınlaştırma ameliyatı yapılabilmektedir. 

Ses kalınlaştırma ameliyatı nasıl yapılır?
 
Sese kalınlık kazandırmak için yapılan ameliyatlarda temel amaç, ses telindeki gerginliği azaltmaktır. Gerginliği daha az olan ses telleri ile daha kalın bir ses üretilebilir. 
Ses kalınlaştırma ameliyatı (relaxation laryngoplasty) lokal anestezi altında yapılır, böylece ameliyat sırasında hastanın sesi dinlenerek uygun olan ses perdesi ayarlanabilir. Ameliyatta gırtlakta ses tellerini çevreleyen kıkırdağa bir pencere açılarak bu pencerenin yerleşimi değiştirilir, ve ses tellerinin gevşemesi sağlanır. 

Ses  kalınlaştırma ameliyatı sonrası bilinmesi gerekenler?
 
Ses kalınlaştırma ameliyatından sonra mutlaka bir süre (genelde 5-7 gün) kati ses istirahati önerilir, kişinin ağır bedensel aktivitelerden uzak durması istenir. Ses istirahatinin amacı iyileşmeyi hızlandırmaktır. Kati ses istirahatinin ardından sesin kısıtlı şekilde kullanılması gereken bir dönem bulunmaktadır. Ancak bu ameliyat sonrası sesdeki iyileşme ses inceltme cerrahisine göre çok daha hızlı olmaktadır. Yine de unutulmamalıdır ki iyileşmenin tamamlanıp, “yeni sesin” tam oturması ve kişinin yeni ses telleri ile konuşmaya alışması için 6-9 ay gibi bir süre gerekir.