SES HASTALIKLARI

Ses Terapisi

Ses terapisi, normal ve sağlıklı ses kullanımını bir şekilde sınırlayan ses bozukluklarının oluşmasına katkıda bulunan davranışları değiştirmek için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ses kısıklığına yol açan davranışlar 2 temel yolla değiştirilir: 1. Ses sağlığı prensiplerinin çok katı bir şekilde uygulanması. 2. Ses tellerinin titreşimini ve ses yolunun rezonansını olumlu yönde değiştiren tedavi eksersiz tekniklerinin öğretilmesi ve uygulanması. 

Ses terapisi nasıl uygulanır?

Ses sağlığının oluşturulması sese zarar veren hem çevresel hem davranışsal faktörlerin ortadan kaldırılması ile mümkün olabilir. Ses terapisinde postür düzenlemeleri, etkin solunum tekniği, boğaz ve boyuna yönelik özel gevşeme eksersizleri, ses telinin daha etkin ve doğru titreşimini sağlayan eksersizler,  dudak çene ve dilin daha etkin kullanımına yönelik eksersizler, rezonans eksersizleri gibi çok sayıda farklı eksersizler uygulanarak kişinin daha sağlıklı ses üretimi yapması ve nihayetinde sağlıklı konuşması hedeflenir.

Ses terapisi nasıl planlanır?

Ses terapisi, bazı hastalıklarda tek başına bir tedavi yöntemi olarak kullanılırken, bazı durumlarda ilaç tedavisi ile birlikte veya cerrahi tedavinin öncesinde ya da sonrasında uygulanabilir. Tek tip bir ses terapisi yöntemi yoktur, terapiler hastanın ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Bu nedenle ses terapisine başlamadan önce ses probleminin altında yatan nedeni belirlemek çok önemlidir. Bu amaçla ses analizinin yapılması ve ses tellerinin laringostroboskopi ile değerlendirilmesi gereklidir. Elde edilen bulgular kulak burun boğaz uzmanı ve dil ve konuşma terapisti ile birlikte değerlendirilmeli ve terapi amaçları belirlenmelidir. 

Ses terapisinin süresi nedir? Terapi başarısını etkileyen faktörler nelerdir?

Ses terapisi hafta bir gün 40-50 dakikalık seanslar halinde birebir olarak uygulanır. Terapi süresi hasta ve ses probleminin tipine göre değişmekle birlikte, sık görülen ses teli nodülü, kas gerilim ses bozuklukları gibi ses problemleri ortalama 4-8 seansda oldukça yüksek başarı bir oranı ile tedavi edilirler. Ses terapisinin başarısında hastanın katılımı, motivasyonu, verilen ödev ve eksersizleri disiplinli bir şekilde uygulaması esastır.