YUTMA HASTALIKLARI

Yutma Güçlüğünün Nedenleri

Erişkinlere yutma bozukluğuna sıklıkla yol açan durumlar şunlardır:

Sinir sistemi hastalıkları

İnme
Beyin travması
Omurilik hasarları
Parkinson hastalığı
Multipl skleroz
Amytrofik lateral skleroz (ALS) 
Musküler distrofi
Serebral palsi
Alzheimer's disease

Baş-boyun bölgesini etkileyen problemler

Baş boyun bölgesi cerrahileri (parsiyel veya total larenjektomi vs)
Baş boyun bölgesindeki yaralanmalar
Reflü hastalığı (Gastro-özefageal reflü, boğaz-gırtlak reflüsü)
Ağız, boğaz, yemek borusu hastalıkları (krikofarengeal spazm, Zenker divertikülü, mantar enfeksiyonları, eozinofilik özefajit, bu bölgenin kanserleri, vs)
Eksik diş, uygun olmayan protez kullanımı 
Baş boyun bölgesine önceden uygulanan radyoterapi tedavisi