YUTMA HASTALIKLARI

Yutma Bozukluklarında Cerrahi

Yutma bozukluklarında tedavi tanıya bağlı olarak değişmektedir. Bir çok hastada yutma terapisi rehabilitatif amaçlı uygulanmaktadır. Yutma bozukluğu oluşturan bazı hastalıklarda ise ilaç tedavisi ve cerrahi tedavinin yeri bulunmaktadır.

İlaç tedavisi: Yutma güçlüğünün eşlik ettiği reflü hastalığında mide asidini azaltmak için ilaç tedavisi kullanılmaktadır. Reflü tedavisi kişiden kişiye değişmekle birlikte 2 ile 6 ay gibi uzun süreli olmalıdır. Ek olarak diyette  birtakım değişiklikleri ve bazı yaşam biçim değişikliklerinin de uygulanması önerilmektedir (Boğaz reflüsü bakınız)

Botoks tedavisi: Üst özefagus sfinkter spazmında EMG eşliğinde kas içerisine yapılan Botoks tedavisi faydalı olabilir. Bu lokal olarak yapılan, kısa süren, ağrılı olmayan bir işlemdir. Botoks`un etkisi geçici (ortalama 3 ile 6 ay) olmakla birlikte bazı hastalarda tek doz Botoks bile oldukça uzun süreli veya kalıcı olarak yutma güçlüğünün düzelmesine yol açabilmektedir. 

Yemek borusu dilatasyonu (genişletilmesi): Üst ösefagus sfinkter darlığında ağız içerisinden balonla dilatasyon yapılabilir. 

Zenker divertikül tedavisi: Zenker divertikülü yemek borusunda oluşan bir fıtıklaşmadır. Genellikle 40`lı yaşlarda erkeklerde görülen bir problemdir. Yutma güçlüğü ile başvuran hastalarda tanısı konulduktan sonra tedaviis cerrahi olarak yapılır. Boyundan yapılan “Divertikülektomi”  ve” krikofaringeal miyotomi” gibi cerrahi yöntemler uygulanır. Diğer bir yöntem ise endoskopik yolla ağızdan stapler kullanılarak yapılan bir cerrahi girişimdir.